video seriál

POROZUMÍŠ, 
NEOHROZÍŠ

Mobilita i struktura účastníků silničního provozu se v posledním období významně proměňuje. Přibývá kol, koloběžek i dalších dopravních prostředků vybavených stále častěji elektrickým pohonem. Významně tak roste skupina nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu.

EPIZODA 1

Nová dopravní značení

EPIZODA 2

Pohyb velkých vozidel v intravilánu obcí s omezenou rychlostí

EPIZODA 3

Nedostatečné věnování se provozu

EPIZODA 4

Rozdílné rychlosti pohybu

EPIZODA 5

Dodržování bezpečného odstupu

EPIZODA 6

Mrtvý úhel

EPIZODA 7

Nové vodorovné značení